logo logo
snack magazine
snack magazine FINAL edited spreads (dragged) 1
snack magazine FINAL edited spreads (dragged) 2
snack magazine FINAL edited spreads (dragged) 3
snack magazine FINAL edited spreads (dragged)


Lauranne Cox

http://www.laurannecox.com

Lauranne Cox

Snack Magazine
Lifestyle & design

SNACK Magazine is a bi-monthly, contemporary magazine that reflects on the accelerated society and digs out novelties from everyday life. SNACK documents, presents and reflects our Zeitgeist: consumerism, trends and human contact are increasingly influenced by ephemeralness and brevity. This results in waste, a short attention span and a mildly unsatisfying aftertaste. SNACK sheds an inquisitive and poetic light on this side of experiencing everyday life.

Snack is een hedendaags, tweemaandelijks blad voor diegenen die de parels uit de maalstroom van alledag kunnen waarderen. Snack cureert, reflecteert en documenteert onze tijdsgeest: we hebben steeds meer te maken met een maatschappij waarin alles snel moet en gaat, waarin consumptie, trends en menselijk contact ten prooi vallen aan vluchtigheid en tijdelijkheid. Snack functioneert als een herkenbare, poetische spiegel voor een life-in-the-fast-mode.