logo logo
De KUNST van het GESPREK


'De KUNST van het GESPREK' is een educatief voorstel dat ervoor pleit om via kunst in gesprek te gaan met leerlingen. Op deze manier werken ze aan de vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige functioneren, de zogeheten '21st century skills'. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit en kritisch denken. De website www.dekunstvanhetgesprek.com reikt methoden en middelen aan die leraren in het primair en voortgezet onderwijs gemakkelijk kunnen toepassen.