logo logo
visualisatie
a
Pagina 7
Pagina 12


Hanna-Sara Doude van Troostwijk

http://www.hanna-sara.com

Hanna-Sara Doude van Troostwijk

Stories to Share
Lifestyle & design

Als je weet, waar een product vandaan komt en wie het heeft gemaakt, krijgt het een gezicht en persoonlijkheid; daardoor zul je er zorgvuldiger mee omgaan.
'Stories to Share' is een online share-community van fairtrade interieur-accessoires. Op de site van 'Stories to Share' valt het verhaal van de makers van producten te lezen; vervolgens kunnen de gebruikers van producten in het online logboek hun verhaal en ervaringen vertellen. Zo ontstaat een wisselwerking die bijdraagt tot een nieuwe manier van consumeren: bewuster en minder anoniem.
Hiervan profiteren vier partijen. Ten eerste kunnen de gebruikers van producten hun interieur regelmatig vernieuwen zonder meer te consumeren. Vanwege het delen (in plaats van kopen) besparen zij geld waarmee een Stories To Share-Fund wordt gevuld vanwaaruit de tweede partij, de makers van de producten, extra inkomen krijgen uitgekeerd. Als derde partij kunnen de aanbieders (fair trade bedrijven) van producten via de community hun klantenkring vergroten en hogere inkomsten genereren door de producten te verhuren en niet alleen te verkopen. Ook draagt deelname bij tot een extra verduurzaming van hun imago. De vierde partij is de oprichter; die creëert werkgelegenheid voor zichzelf en kan bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij.