logo logo
gele_masker_def
gele_portret_DEF
juna_masker_DEF
juna_portret_DEF
Kartonnen maskers


Dana de Rooij

http://www.danaderooij.nlIKKE
Grafisch ontwerpen

Het project 'IKKE' laat zien hoe kinderen (tussen de 6 en 8 jaar) hun identiteit afbeelden door middel van een zelfportret. Wat vertellen die portretten ons? Zijn er patronen te ontdekken? Heeft de omgeving invloed op het zelfbeeld van deze kinderen met verschillende (etnische) achtergronden, geloofsovertuigingen en gezinssituaties?
Een selectie van deze zelfportretten is vermaakt tot maskers. Die worden verwerkt in een kinderexpositie. De kinderen kunnen de kartonnen maskers dragen en zo even de identiteit aannemen van een ander kind. Ze kunnen zich die maskers eigen maken door ze in te kleuren en elementen toe te voegen.
In de expositie worden zowel de zelfportretten, de maskers en de filmportretten van de kinderen geƫxposeerd.