logo logo
Geen_titel_1
Geen_titel_2
Geen_titel_3
Geen_titel_4
Geen_titel_5


Cirsten de WeerdGeen titel
Voltijdstudie

Het werk betreft de verschillen en overeenkomsten tussen vmbo-leerlingen en politici. Het doel van het werk is niet om de toeschouwer een mening op te dringen over het vmbo en de politiek, maar om na te denken over de onderlinge relatie tussen de twee groeperingen.