logo logo
vreemdeling
epiloog


Reyndert Guiljam

http://www.reyndertguiljam.comVreemdeling
Voltijdstudie

Centraal in mijn werk staat een voortdurende zoektocht naar autonomie in een wereld vol systematisering. Het onderzoeken van deze thematiek uit zich in doorbrekingen van alledaagse structuren. Kleine ontsnappingen binnen een maatschappij die zich kenmerkt door controle, orde en regelmaat. Een zoektocht waarin tegenstrijdige menselijke verlangens, zoals dat naar vrijheid worden afgewisseld met een behoefte aan structuur en zekerheden.

Voor het project 'Vreemdeling' reisde ik met enkel een tent af naar Roodeschool, om mijzelf hier bloot te stellen aan de structuren van deze kleine dorpsgemeenschap.