logo logo
IMG_2916


Mandy Bartels

http://www.mandybartels.com



REVERSED EFFICIENCY
Lifestyle & design

In Nederland leven we in een efficiënte, consumptiegerichte maatschappij, waardoor veel en dezelfde alledaagse objecten worden geproduceerd. Dit heeft tot gevolg dat we geen voldoening meer vinden in ons dagelijks handelen. Hoewel een vaste routine van belang is, geeft het afwijken van gewoonten ons daarentegen inspiratie en energie.

Deze conceptuele objecten bekritiseren onze efficiency-maatschappij doordat ze consumenten dwingen om af te wijken van hun gewoonten. Eén van de bedoelingen van dit project is om productiebedrijven op andere ideeën te brengen.