logo logo


Wouter le Duc

http://www.wouterleduc.comThe God Machine
Fotografie

'The God Machine' vertelt het verhaal van John Murray Spear. Deze sekteleider is ervan overtuigd dat hij een instrument van God is. Van een groep prominente overledenen krijgt hij instructies om een machine te gaan bouwen. Die zal bij voltooiing God op aarde representeren en een oneindige hoeveelheid energie verspreiden, die alle ongelijkheid in de wereld zal wegnemen. Samen met zijn volgelingen bouwt hij deze fysieke Messiah.

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Het is een blauwdruk voor het verhaal van andere sektes. Middels dit werk, dat zich bevindt op de scheidslijn van waarheid en fictie, wil ik de aandacht vestigen op de menselijke kant van sektes. Wat beweegt deze mensen om deel uit te maken van een sekte, en wat voor houvast in het leven geeft dit hen?