logo logo
Ruis screenshot


Wieteke GeertsmaRuis
Voltijdstudie

Dit videowerk brengt taal en beeld bij elkaar. Geïnspireerd door het contact met dove mensen, ontstond een essay dat vervolgens in gebarentaal werd vertaald door Mauricio de Kok. Steeds brokkelt er iets af van de oorspronkelijke boodschap, doordat een vertaling wordt beïnvloed door iemands perceptie. Daarmee wordt aangetoond dat er zich meerdere interpretatielagen tussen de zender en de ontvanger bevinden. Kortom, er zit ruis in perceptie, in taal en in woord.