logo logo
Still Vaderland 1
Still Vaderland 2
Still Vaderland 4
Still Vaderland 3
Still Vaderland 5


Jack Westerlaken

http://vaderlanddefilm.nl/

Jack Westerlaken

Vaderland
Audiovisueel ontwerpen

Osman woont met zijn vader in Nederland, maar voelt zich daar niet thuis. Hij denkt dit thuisgevoel wel te kunnen vinden bij zijn moeder in Turkije, waar hij warme herinneringen aan heeft. Osman spaart voor een ticket en probeert dit geheim te houden voor zijn vader. Als zijn vader hem betrapt, komt Osman tot een tragische ontdekking.

Osman belt vaak met zijn moeder om mooie herinneringen op te halen. Hij wil niet dat zijn vader dit te weten komt. Zijn vader stuurt hem naar school, maar Osman slentert dagelijks verveelt door het flatgebouw. Als bijbaan bezorgt hij kranten, verder komt hij de flat niet meer uit. Met het geld dat hij als krantenbezorger verdient spaart hij voor een ticket naar Istanbul, waar zijn moeder hem met open armen zal ontvangen. Zijn vader is bezorgd omdat hij weet dat Osman niet meer naar school gaat en bij hem weg wil. Zijn vader weet niet hoe hij toenadering moet zoeken tot zijn zoon en gaat keer op keer in de fout.