logo logo
The Self#1
The Self#2
The Self#2
The Self#2
The Other


Lesley Wijnands

http://www.lesleywijnands.nl

Lesley Wijnands

The Other & The Self
Voltijdstudie

'The Other' is een film van een onderzoek naar onze huidige beeldcultuur over ‘de ander’ - in dit geval de Roma. In dit project wordt de theoreticus Edward Said naar voren gehaald. Volgens hem is de scheiding tussen ‘ons’ en ‘de ander’ van groot belang om onszelf te definiëren. De film is te zien op de website www.lesleywijnands.nl

Bij 'The Self' worden verschillende films getoond waarin herhaaldelijk, en op provocerende manier teksten worden getoond over wat de Roma zijn en zullen doen. Deze teksten komen uit de geanalyseerde films. Edward Said schrijft dat ‘The Other’ blijft bestaan doordat wij onze kennis baseren op de (negatieve) stereotypen. Ook worden de stereotypen in stand gehouden zodat ‘the Self’ zich kan afzetten tegenover ‘the Other’. Dit werkt toont de stereotypen op een tekstuele manier, om zo de kennisverwerving over ‘the Other’ te laten zien; eigenlijk kan ‘the Self’ zich identificeren aan de hand van deze filmpjes.

Deze drie werken zijn de uitwerking van een onderzoek over de stigmatisering van de Roma. De scheiding tussen ‘ons’ en ‘de ander’ is van groot belang om onszelf te definiëren. Dit werk levert kritiek op de manier waarop de beeldcultuur van film ideeën propageert over ‘de ander’.