logo logo
CAMPUS 2.0
Aanbevelingen
Aanbeveling: articuleren speelruimte
Aanbeveling: gebruikers betrekken
Aanbeveling: dynamiek en flexibiliteit
The connecting point
Talentdomein communicatie & taalvaardigheid
Talentdomein kunst & cultuur
Talentdomein wetenschap & natuur
Talentdomein techniek & ICT
Talentdomein sport
Plattegrond
aanzichten


Manon Mastik

http://www.madebymastik.nlCAMPUS 2.0
Ruimtelijk ontwerpen

Tijdens de minor Cultural Diversity heb ik onderzoek gedaan naar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat inzet op talentontwikkeling, economische versterking en fysieke kwaliteitsverbetering. Mijn project 'CAMPUS 2.0' focust op de talentontwikkeling. Het NPRZ richt zich namelijk binnen deze pijler enkel op het formele leren. De overheid laat hiermee kansen liggen, want er zijn meer leeromgevingen, ook informeel, die benut kunnen worden. Die treffen elkaar in de openbare ruimte. Met mijn project ga ik op zoek naar hoe ik die zodanig kan vormgeven, dat een verbinding ontstaat tussen de formele en informele werelden zodat je daarmee talentontwikkeling kunt stimuleren.