logo logo
IMG_9280


Selma Hengeveld

A701


Als burgers in Nederland zijn wij onlosmakelijk verbonden met het
bureaucratische systeem. Dit systeem structureert en begrenst de levens en kansen van mensen; het vormt de context waarbinnen wij leven.
Bijna dagelijks hebben we ermee te maken, maar tegelijkertijd is bureaucratie moeilijk waar te nemen. Het is een enorme werkende machine die je niet hoort of ziet, maar die er altijd is.
Invloed hebben is in principe onmogelijk: wij kunnen als burgers procedures niet versnellen, veranderen of omzeilen. Je zult altijd ondergeschikt zijn.

Het dossier A701 is een onderzoek naar dit bureaucratische systeem.
Ik maak het zichtbaarder en onderzoek of ik als burger toch invloed kan uitoefenen. Het is belangrijk om bewust te zijn van het systeem waar wij deel van uitmaken. Kennis zorgt voor een minder ondergeschikte positie en daardoor voor meer mogelijkheden.
Echter, het dossier is onvolledig: bureaucratie laat zich nooit in zijn complete vorm zien. Het lijkt te zijn gemaakt om niet te begrijpen en juist dat stimuleert mij om het wel te proberen.

In dit dossier heb ik het bureaucratische systeem onderzocht door me te
richten op de relatie tussen de burger en de gemeente.