logo logo


Jasmijn Simons

Annejet Hasselaar

Overbruggers - Als meiden uit Zuid de brug over gaan...
Lifestyle & design

Via de tienermeidenclub van buurthuis House of Hope ontmoetten wij vijf bijna-bruggers uit de Tarwewijk in Rotterdam Zuid die de grote oversteek naar volwassenheid gaan maken. In de documentaire ‘Overbruggers’ volgen wij hun toekomstdromen in het licht van hun ervaringen. Onze onderzoeksvraag luidt daarbij als volgt: Hoe zien twaalfjarige meiden uit de Tarwewijk hun toekomst vanuit hun huidige belevingswereld en wat gebeurt daarmee als je ze uit hun omgeving haalt?

Als sociaal ontwerpers hebben wij verschillende interventies ingezet om dit te bereiken. Door de meiden mee het centrum in te nemen, hebben we hun ogen geopend voor andere omgevingen en andere manieren van werken, leren en studeren dan zij kennen. Met behulp van rondleidingen door studenten introduceren wij nieuwe rolmodellen. Er ontvouwt zich een scala aan mogelijkheden waaruit blijkt dat je met zelfrespect je talenten mag ontwikkelen en een passende vervolgopleiding kunt volgen. We willen dat deze meiden goed terechtkomen en zichzelf als waardevol zien ongeacht hun achtergrond, geloof, status of opleiding. We bieden de meiden de mogelijkheid om met een bredere blik op hun eigen wijk in Zuid terug te keren. De opgedane ervaringen nemen zij mee de toekomst in. Door de betrokkenheid van de meiden heeft het project kunnen uitmonden in een film(première) waarin zichtbaar wordt hoe het hen geëmpowered heeft. Ons streven is om dit project voort te zetten onder zowel deze bruggers als onder nieuwe achtste-groepers.