logo logo
GOLD
ROSE GOLD
SPACE GREY


Lisa Duiker

www.lisaduiker.comCREATE DISTANCE
Ruimtelijk ontwerpen

Smartphones zijn veel gebruikte en niet meer weg te denken apparaten (lichaamsdelen) uit onze huidige samenleving. Over de elektromagnetische straling die de smartphones uitzenden en de effecten daarvan op de gezondheid van de mens is een grote discussie gaande. Terwijl de wetenschappelijke discussie vooral gaat om de verhoging van de kans op een hersentumor, hebben sommige elektrogevoeligen problemen van dagelijks aard. Deze twee partijen houden zich bezig metelektromagnetische straling, maar de Nederlander en zijn overheid doen dat niet. Dat de zeer verslaafde Nederlander niet bewust met de smartphone om gaat is vooral te wijten aan een overheid die het volk niet wil informeren over de mogelijke gevolgen van overmatig smartphone gebruik. De boodschap wordt door deze drie partijen (elektrogevoeligen, wetenschappers en de overheid) niet of niet goed overgebracht op de Nederlander. De elektrogevoeligen doen dit te vaag, de wetenschappers te technisch en de overheid doet dit niet of nauwelijks.

De telecomindustrie dekt zich alvast in. De waarschuwing die zij plaatsen in hun handleiding luidt: houdt het toestel tussen 5 a 25 mm van het lichaam. Dit is visueel gemaakt in de vorm van Boheemse lichaamssieraden die op het moment zeer gewild zijn. De afstand is hierbij van groot belang. Inspiratie komt van de Faraday Cage (straling werend). Faraday Cages worden door elektrogevoeligen ook zelfgemaakt met met kippengaas. De techniek van de sieraden is op dit materiaal gebaseerd.