logo logo
Keukentafelles overzicht
Startpakket
Startpakket open
Gebruik
Ouderbetrokkenheid
Expo
expo 2


Marina Šimunović

www.marinasimunovic.comKeukentafelles, de educatiemeter voor thuis
Grafisch ontwerpen

Samen met mijn moeder en broer ben ik ruim 22 jaar geleden naar Nederland gevlucht, de taalbarrière en de tijdsnood van mijn moeder was een belemmering voor de betrokkenheid bij ons leerproces. Nu in 2016 wordt nog steeds op veel basisscholen gesproken van een slechte ouderbetrokkenheid.

Door het vergroten van ouderbetrokkenheid zal het leerproces bevorderd worden, en daarmee zal het aantal vroegtijdige schoolverlaters dalen. Multiculturele scholen werken daarentegen onder moeilijke omstandigheden. En dit komt doordat de kinderen de Nederlandse taal niet goed beheersen en vanuit thuis nauwelijks begeleiding krijgen. Er is een grote vraag naar vrijblijvende systemen wat in het verlengde van de scholen kan worden meegenomen, waar kinderen en ouders samen educatief aan deelnemen. Ik als grafisch ontwerper met een fascinatie naar maatschappelijke problemen bied een oplossing aan, die een verandering brengt in het handelen en denken van het hele team. Keukentafelles is een online systeem bestaand uit een website en een applicatie gericht op basisscholen. Leraren kunnen tijdens of na de lesuren het educatief proces bijhouden, waarna de ouders het op ieder moment van de dag kunnen inzien. Het doel van Keukentafelles is meer grip en regie krijgen op de manier van opvoeden, zodat er samen naar het rapport toe gewerkt kan worden. Mijn project is getest met de groep 4/5 van de multiculturele basisschool De Klimop in Rotterdam-Noord.

Bekijk het op www.keukentafelles.nl