logo logo


Ilona Bockmeulen

www.studiolona.nlCul.ver
Grafisch ontwerpen

Als ontwerper houd ik mij graag bezig met het thema empathie en met mijn afstudeerproject heb ik dit thema gekoppeld aan de politie. In mijn onderzoek kwam ik erachter dat agenten te weinig kennis hebben over culturele verschillen en daarom niet empathisch kunnen optreden. Het is belangrijk dat de politie hier goed mee om kan gaan en zich bewust is van de verschillen binnen de culturen zodat zij indien nodig effectiever kan reageren in situaties. Dit is belangrijk omdat de politie deëscalerend wilt optreden in crisissituaties. Als agenten de cultuur van de betrokkenen niet begrijpen, is het veel lastiger om een situatie tot een goede afloop te brengen.

Het doel van mijn eindproject is om het kennisniveau van agenten te vergroten. Dit hoop ik te bereiken met Cul.ver. Dit is een door mij ontworpen hulpmiddel wat agenten zal confronteren met vragen over de normen en waarde van verschillende culturen. Antwoord op deze vragen kunnen ze vinden via een intern programma. Hier zullen collega’s en experts verschillende perspectieven tonen via video’s.

Het doel is dat wanneer agenten meer kennis hebben, hun vaardigheden en houding vanzelf verbeteren. Wanneer agenten meer kennis bezitten over culturele verschillen, kunnen zij creatiever zijn in het vinden van weloverwogen oplossingen in moeilijke en nieuwe situaties. Met mijn oplossing, Cul.ver, hoop ik hiermee deze verbetering te verwezenlijken.