logo logo
IMG_4849
IMG_4826


Bram Fritz

www.bramfritz.designRaad
Grafisch ontwerpen

Nederland telt begin 2015 3 miljoen raadgevers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen raadgevers in Nederland, dat is maar liefst 26% van de totale bevolking. We moeten op zoek naar de kern-kwaliteiten van raadgevers om te voorkomen deze groep buiten de 'doe-samenleving' te plaatsen. De raadgever dient te worden uitgenodigd op basis van zijn expertise-gerelateerde werkervaring en alle vrijheid hebben in het creëren van nieuw gedachtegoed. De raadgever beschikt over cruciale ontdekkingen vergaard door decennia lange werk-ervaring. Rijke en prikkelende inzichten in sleutel-, leermomenten, hoogtepunten en levensmotto's om met meer zekerheid het onbekende te ontdekken. De raadgever kan met afstand naar het werkleven kijken en tijdsgeesten met elkaar vergelijken. ‘Raad’ is de plek waar de starter carrière advies ontvangt om zijn of haar ambitieuze droom in het werkleven na te streven. Het pensioen als een periode van raad in plaats van rust!