logo logo
De Mantelkar - Sharon Vos
De Mantelkar - Sharon Vos
De Mantelkar - Sharon Vos
De Mantelkar - Sharon Vos
De Mantelkar - Sharon Vos
De Mantelkar - Sharon Vos


Sharon Vos

www.sharonvos.nl

Sharon Vos

De Mantelkar
Grafisch ontwerpen

Als jouw ouders, geliefde of kind ziek wordt, dan is het toch
vanzelfsprekend dat je voor hen gaat zorgen?

Wanneer je meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden
zorg verleent aan een naaste, ben je officieel een mantelzorger.
Door de vanzelfsprekendheid van het zorgen voor een naaste erkennen
mensen zichzelf niet altijd als zodanig. Daardoor is het lastig voor
gemeenten om het ondersteuningsaanbod hen te laten bereiken.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse participatiesamenleving
waarin we als hulpbehoevende afhankelijk zijn van onze eigen omgeving.
Nederland telt op dit moment ruim 4 miljoen mantelzorgers waarvan er
een half miljoen overbelast zijn. Deze aantallen zullen explosief blijven
stijgen door de opkomende vergrijzing. Het is daarom belangrijk om
overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Zij zullen dan langer en
met meer plezier hun taken kunnen blijven uitvoeren en volwaardig deel
kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Als service designer draag ik een strategie aan waarbij organisaties, die
ondersteuning bieden aan mantelzorgers, zichtbaarder worden. Dit doe
ik door middel van de mantelkar. Het doel van de mantelkar is om het
ondersteuningsaanbod naar de mensen te brengen en tevens het
fenomeen mantelzorg meer bekendheid te geven.

www.demantelkar.nl