logo logo


Jody VeldhuisUntitled
Autonome beeldende kunst

Een registratie van mijn blik op de (gewijzigde) relatie tussen mens en natuur en hoe wij deze toepassen binnen ons dagelijks leven.

Binnen mijn werk registreer ik mijn observaties van de wereld om mij heen. Vaak gaat dit over menselijk gedrag en het alledaagse, evenals over de absurditeit van de werkelijkheid. Hierbij draait het vooral om de context van meerdere gecombineerde beelden. Ook de natuur heeft altijd een grote rol gespeeld binnen mijn werk, zowel inhoudelijk als decor. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft het kijken naar een afbeelding van de natuur dezelfde werking op de mens als wanneer wij ons daadwerkelijk in een natuurlijke omgeving bevinden: we ervaren een verhoging van positieve (gezondheids)effecten.