logo logo
Screenshot 2015-06-28 23.12.55


Peter ArnoudFB#5
Deeltijdstudie

Organische architectuur, primair gedrag van de mens, elementaire vormtaal, minimalisme, universaliteit, ruw, onafgewerkt, experimenteel, constructie geraamtes, voorspellend en toch van alle tijden, reflectief en de zoektocht naar balans… zijn onder andere omschrijvingen die toepasbaar zijn op mijn creaties.

Mijn werk richt zich op het architectonisch verbeelden van een gedwongen situatie. Een situatie waarin je alles verloren hebt. Het opnieuw moeten indelen van je wereld. De ‘nieuwe’ structuur, constructie-geraamtes en de vormtaal van het bouwen. De vragen, de twijfel, de verlatenheid, de onwetendheid en instinctieve reacties in de zoektocht naar nieuwe balans. Hoe zorg je weer voor balans in je leven? Dat fragile evenwicht, die zoektocht naar structuur, geborgenheid en veiligheid, met een hint naar constructie, zwevend op de onzekere grens van het bestaan… dát wil ik verbeelden met deze serie werken.

Peter Arnoud
Artist statement FB#5