logo logo
Visualisatie
Visualisatie01
IMG_7101


Michelle Matthieu

www.michellematthieu.nlChoose your walk
Ruimtelijk ontwerpen

'Choose your walk' is een ontwerp voor looproutes voor thuiswonende ouderen. Ik vind het belangrijk dat de ouderen door mijn ontwerp de laatste jaren van hun leven nog steeds kunnen genieten van de kleine dingen, zoals een korte wandeling in de omgeving. Uit mijn onderzoek is gebleken dat er drie type ouderen zijn, elk met een ander niveau van zelfredzaamheid, verschillende mogelijkheden met betrekking tot de mobiliteit en lichamelijke fitheid. Hierop heb ik mijn looproutes gebaseerd. Het onderscheid in paden wordt gemaakt met de lengte en de kleur. De routes worden begeleid door houten frames; hieruit ontstaan bankjes om te rusten, te genieten en te ontmoeten, maar ze bieden ook houvast en momenten voor schaduw en luwte. De houten frames over de paden maken zichtbaar wanneer er een volgend rustmoment komt.

Tijdens de route zijn er momenten waarop het pad gedeeld wordt; dit stimuleert ontmoetingen. Al is het maar een knikje of een ‘goedemiddag’: voor iemand die alleen thuis zit zijn dit waardevolle momenten. Daarnaast zijn paden ook afgezonderd, om de gelegenheid te geven om na te denken.

Door drie routes met verschillende afstanden bij elkaar te leggen, wil ik ouderen stimuleren om een pad te kiezen dat langer is dan dat zij eerder al hebben gelopen. Door in de buitenlucht actief bezig te blijven zullen zij een grotere afstand kunnen afleggen dan zij vooraf hadden kunnen bedenken. Dat heeft een positief effect op de zelfredzaamheid van deze ouderen.