logo logo
Wie nu weer
Weg cijferen
Verbrande lust
Mierenmuizen
Gedwongen raadsel
Geknakt


Lieke Janssen

www.lieke-janssen.com

Lieke Janssen

Jullie denken zeker dat ik gek ben hè?
Lifestyle & design

Mijn werk kan gezien worden als handgemaakte speelse surrealistische stillevens met een conceptueel en maatschappelijk karakter. In mijn werk wil ik dromen en werkelijkheid versmelten en een nieuwe wereld creëren door middel van kleur, materiaal, vervreemding en vervorming.

Afstudeerproject:
Jaarlijks krijgen 3000 mensen voor het eerst een psychose. Dit is een toestand waarin je dingen waarneemt die er in werkelijkheid niet zijn. Denk aan hallucinaties, wanen en verward denken. Het thema psychose is voor mij relevant omdat de moeder van mijn beste vriendin regelmatig in een psychose verkeert. Als kind vond mijn vriendin de rijke fantasie van haar moeder interessant, maar op latere leeftijd heeft ze een gevoel van schaamte opgebouwd. Niemand snapt wat haar moeder meemaakt tijdens deze periodes. Door dit onbegrip heeft zij veel naasten verloren. Na onderzoek kwam ik erachter dat meer patiënten dit probleem herkennen en dat ook zij behoefte hebben aan begrip en acceptatie.

In mijn afstudeerproject heb ik daarom de persoonlijke belevingen en ervaringen van psychotische patiënten tijdens hun psychoses omgezet in een visueel beeld. Zo wil ik de wereld van psychotische patiënten tastbaarder maken en de discussie tussen patiënt en zijn omgeving makkelijker maken; daardoor wordt de kloof hopelijk kleiner.

Voor meer informatie en andere projecten kijk op:
www.lieke-janssen.com
Of stuur een bericht naar:
info@lieke-janssen.com