logo logo
Is er leven op de maan?


Aafje Gerritse

https://nl.linkedin.com/in/aafjegerritseDe leerkracht aan zet - van culturele instelling naar de leerkracht voor de klas.
Master education in arts

Een groepje kleuters neemt plaats aan de knutseltafel. Voor hen liggen de spullen en het voorbeeld van de paddenstoel die zij zometeen onder begeleiding van de juf gaan maken. Ze wachten geduldig af tot de juf vertelt wat de eerste stap is… Deze zogenoemde schoolkunst is op veel scholen aan de orde van de dag. Een wonderbaarlijk gegeven, aangezien het niet aansluit bij de behoefte van kleuters om te experimenteren en het weinig te maken heeft met wat een kunstenaar doet.
In het huidige basisonderwijs zijn de groepsleerkrachten veelal verantwoordelijk voor de kwaliteit van cultuuronderwijs. Uit onderzoek blijkt dat zij echter vakkennis missen om die kwaliteit te kunnen bieden. De overheid stimuleert samenwerkingsprojecten tussen scholen en culturele instellingen om de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen.
In mijn onderzoek staat de vraag centraal hoe leerkrachten de opgedane ervaringen en inzichten uit een samenwerkingsproject met een culturele instelling kunnen toepassen in het eigen lesgeven. Een vraag die is onderzocht aan de hand van een kleinschalig onderzoek in de praktijk. De kleuterleerkrachten werkten daarbij met lessen van het Boijmans taal- en rekenprogramma, die eerder werden ontwikkeld en uitgevoerd door een kunstenaar. Uit mijn onderzoek blijkt dat het werken met deze lessen de leerkrachten vraagt om zich een nieuwe werkwijze eigen te maken. Een werkwijze waarin het onderzoekend leren centraal staat en de rol van de leerkracht zich richt op het proces.