logo logo


Nisaima Obispo

https://nl.linkedin.com/in/nisaimaobispo

Nisaima Obispo

Permanent Architecture, Impermanent Structure | "Sociale samenhang in tijdelijk(e) verblijven?!"
Ruimtelijk ontwerpen

Momenteel bevindt zich in Nederland een groot aantal arbeidsmigrantenafkomstig uit MOE-landen (Midden & Oost Europa). Arbeidsmigranten vestigen zich in grote aantallen in vooroorlogse wijken, zoals de Rotterdamse Tarwewijk, vanwege de goedkope woningvoorraad daar. Door het grote aantal particulier bezit in de wijk en malafide uitzendbureau’s / huisbazen die vaak te dure kamers verhuren aan meerdere arbeidsmigranten, ontstaan problemen als overbewoning. Ook is er door de hoge mutatiegraad en separatie van leefwerelden gebrek aan samenhang. Niet alleen in sociale zin, maar ook in ruimtelijke zin doordat het huidige woningaanbod niet aansluit bij de doelgroep en hun kenmerken.
Dit project richt zich op het voorzien van tijdelijk verblijf voor arbeidsmigranten, ruimtelijk geïntegreerd met andere wonende doelgroepen in de wijk (studenten starters, ouderen en jonge gezinnen) met daarbij een gezamenlijke maatschappelijke voorziening|element. Het project reageert hiermee op de vraag: "Hoe kun je ervoor zorgen dat er in een wijk zoals de Tarwewijk, blijvers en doorstromers verbonden worden en hierdoor gescheiden leefwerelden samenkomen, zowel ruimtelijk als fysiek?"