logo logo
infographic 1
inforgraphic 2
infographic 4
infographic 3


Patty Selano

Barbara Koppe

Innovativiteit door Creativiteit


De toekomst verandert razendsnel, moeten we onze leerlingen leren programmeren of juist mediteren? Het is onmogelijk om de toekomst te voorspellen, we weten niet wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op veranderingen. Wij denken dat dit kan door leerlingen op te leiden tot innovatieve personen. Wij zijn ervan overtuigd dat creativiteit belangrijk is voor innovatie. Innovatie is belangrijk in een snel veranderende samenleving. Kunst is één van de belangrijkste velden voor de ontwikkeling van dit soort vaardigheden. Waarom wordt er in het huidige onderwijs weinig aandacht besteed aan deze vorm van creativiteit?

In de huidige situatie van het onderwijs wordt kunst vaak beschouwd als leuk, maar niet als noodzakelijk. Het belang van kunstonderwijs wordt niet erkend, maar de vraag naar de vaardigheden die je met kunstonderwijs kunt verwezenlijken wordt wel steeds groter. Naar aanleiding van dit probleem hebben we een visie ontwikkeld met het oog op een nieuw curriculum voor het Nederlands funderend onderwijs.