logo logo
Simcha_1_krooning
Simcha_3_krooning
Simcha_2_krooning


Simchá van HeldenDepth of Perception


‘To look is an act of choice’ zei John Berger en wanneer we dat doen, kijken we nooit alleen naar één ding specifiek, maar we zullen altijd zoeken naar de relatie tussen de dingen, en onszelf en de dingen.
Ons brein maakt veel van wat we zien tot een duidelijk geheel, het maakt wat je ziet compleet door het in context te plaatsen, we zien immers enkel wat we kennen. Maar wat als je even niet meer weet wat je ziet? Als iets zo buiten een context valt, zo geïsoleerd van het bekende, is daar niet de plek waar kijken weer interessant wordt? Dat tussenbeeld, de plek tussen kijken en realisatie. Waar wat je ziet nog niet berust op een vooraf ingevulde aanname. Dat grijze gebied tussen weten en nog ontdekken.
Door in mijn beelden de abstractie op te zoeken, het beeld op te rekken tot er een bredere interpretatie mogelijk is, prikkel ik mijn kijkers.
Mijn werk nodigt uit tot een ervaring van ruimtelijkheid in combinatie met tweedimensionale beelden waarbij een verwarring ontstaat in het brein van de toeschouwer. Gedurende deze verwarring komt het neer op een vervaging van het Dualisme, een vervaging tussen subject en object.
Ik ontwikkel een omgeving waarin de grenzen tussen realiteit en verbeelding, verwachting en herinnering zowel vervagen als worden aangescherpt.
Ik daag mijn kijker graag uit tot actief kijken, zoals ik ook mijn eigen kijkers uitdaag actief te kijken. Waar passen de beelden ineen, waar klopt hetgeen dat je ziet? Wanneer verlies je grip op de werkelijkheid?