logo logo
1intro
2oostervantplein
3visie
4ontwerp
5energiestromen
6waterrad
7kas
8bio-energie
9toren
10landschap
11techniek
12visual-3
13visual-4
14visual-2
15visual-1
16eind


Otske Pennin

www.otskepennin.nlEnergiepark
Ruimtelijk ontwerpen

Door middel van mijn energiepark wil ik de onbenutte energiestromen gebruiken om mijn denkwijze over energie op een low-tech manier visueel zichtbaar te maken. Hierdoor ontstaat bewustwording en binding bij de bezoekers waardoor de energie tastbaar wordt. Door middel van actieve deelname is de energie niet alleen zichtbaar, maar krijgt de bezoeker ook een vorm van energie terug.
De vormen van energie in het park zijn: thermische energie, potentiële/kinetische energie, mechanische, biologische en spirituele energie.
Het Oostervantplein is een plein gelegen naast het recreatiecentrum Oostervant in Middelland. De huidige staat van het plein is vooral grauw en kil waar weinig plek is voor ontmoeting. Om de buurt aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen is er behoefte aan vrije speelruimte en groen.
De soorten energie komen samen in het slagenlandschap in de vorm van verschillende installaties. Zo vormt het één geheel en worden de nieuwe functies van het park optimaal gebruikt.